Jing Wang

Jing Wang

Former SVP & GM, Baidu Autonomous Driving Unit